Takstmannen

mellom fjord og fjell

Solid fagleg kompetanse samt lang og allsidig erfaring.

Solid fagleg kompetanse, lang og allsidig erfaring

God kunnskap om lokal byggeskikk og marknad

God kunnskap om lokal byggeskikk og marknad

Levering etter avtale

Levering etter avtale

Vossatakst Hanto AS - din lokale takstmann og byggspesialist

Vossatakst Hanto AS tilbyr verditaksering av bustad, fritidsbustad og tomter.
Vidare tilstandsrapport, arealmåling, skadetakst, naturskade, reklamasjon, uavhengig kontroll og byggelånskontroll.

Vi har spesialkompetanse og verktøy for termografi (varmekamera), luftlekkasjeprøving og fuktkontroll.

Marknad og kundar

Vårt primære marknadsområde er Voss, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Vaksdal, Modalen, Vik, Aurland og Lærdal.

Våre kundar er heile spekteret innan bygg og eigedom;
Private, næring, entreprenørar, bank/finans, advokatkontor, domstol, offentleg forvaltning, skadeforsikring, Naturskadepoolen, Landbruksdirektoratet.

Vossatakst er samarbeidspartnar i TAKSTGRUPPEN.

Takstgruppen

Vossatakst er samarbeidspartnar i TAKSTGRUPPEN.

TAKSTGRUPPEN AS er ei takstverksemd med base på Lena, Toten i Innlandet fylke.

Verksemda har pr dato 14 tilsette og har samarbeid med frittståande takstverksemder over heile landet.

Vossatakst sitt samarbeid med TAKSTGRUPPEN sikrar oss rutiner og kunnskap i eit solid takstfagleg nettverk.

takstgruppen-logo