Takstgruppen

Vossatakst er samarbeidspartnar i TAKSTGRUPPEN.

TAKSTGRUPPEN AS er ei takstverksemd med base på Lena, Toten i Innlandet fylke.

Verksemda har pr dato 14 tilsette og har samarbeid med frittståande takstverksemder over heile landet.

Vossatakst sitt samarbeid med TAKSTGRUPPEN sikrar oss rutiner og kunnskap i eit solid takstfagleg nettverk.