VOSSA*takst logo

Firmanamn:
Vossatakst Hanto AS
Post- og kontoradresse:
Skulestadvegen 126 5710 SKULESTADMO
Telefon:
+47 911 79 789
E-post:
Web-adresse:
Foretaksnummer:
985 707 146
Vekselbanken - konto: 9581.08.08633
Rekneskapsførar:Økonomi Kontoret Voss AS

Stein Oddvar Hanto - Dagleg leiar og Takstingeniør/takstmann

Tømrar, byggmeister og dagleg leiar i eigne verksemder på Voss sidan 1978.
3 år ved Granvin Bruk, produksjon og sal av trelast.
Lærar på Voss Vidaregåande Skule i tømrarfag, fagteikning og byggeskikk.

Takstutdanning hjå NITO Takst, Norges Eiendomsakademi (NEAK), Naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet.
Utdanna Byggtermografør hjå ITC.
Kurs/skjematurutviklar og føredragshaldar for Norsk takst.

Kundar og marknadsområde
 
Våre kundar er heile spekteret innan bygg og eigedom;
Private, næring, bank/finans, advokatkontor, domstol, offentleg forvaltning, skadeforsikring, naturskade, entreprenørar mv.

Vår primære marknad er i kommunane Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Vaksdal, Vik og Aurland.
 
Stein Oddvar Hanto er sertifisert Takstingeniør i Norsk takst.

Ein Takstingeniør har kompetanse som byggingeniør og/eller meisterbrev samt lang og brei erfaring innan byggtekniske fag.
Obligatorisk etterutdanning, strenge etiske reglar og offentleg klageordning kombinert med eit web-basert takstsystem skal sikra kvaliteten på våre tenester og takstprodukt.

QR-merking av våre takstrapportar sikrar mot misbruk og forfalsking.


Vossatakst Hanto AS
Skulestadvegen 126
5710 SKULESTADMO
Tlf: +47 911 79 789
Epost: post@vossatakst.no

        Rediger